Japanese restaurant

Deep Africa/Hurghada/Japanese restaurant

Tepenyaki


4RRJ+V4

Sushi House


Habiba, El kawther abu ashra street next to
+20 12 83889915
Go to site